Menu
A+ A A-
Name Position Phone Suburb State Country
Waajjira Hog/W/Pirezidaantii fi Mana maree Bu.M.N.O Obbo Haayluu Ifaa Tel: 0115524237
Gargaaraa Hogganaa Waajjiraa Obbo Guuttataa Baqqalaa Tel: 0115523603
Waajjira Hog/I/A/W/Pirezidaantii fi Mana maree Bu.M.N.O Obbo Mulaatuu Tsiigee Tel: 0115524910
Daarkitoreetii Dhimmota Kom.fi Pirotokolii Obbo Habtaamuu Dammisee Tel: 0115524246
Daarkitoreetii Dhimmota Kaabinee Adde Tizitaa Amsaaluu Tel: 0115515222
Ade/Hoj/Kar/Baj/Bit/fi Bul/Faayinaansii Obbo Mangistuu Axnaafuu Tel: 0115533371
Qindeesaa dameewanii fi Goorsaa Damee Qonnaa Obbo Tel: 0115524739
IG Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa Obbo Tashoomaa Moosisa Tel: 0115524246
IG Damee Faayinaansii fi Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Obbo Biraanuu Asaffaa Tel: 0115524246
Abbaa Adeemsa Hojii Misooma Bulchiinsa Humna Namaa Obbo Baqaaluu Mahaarii Tel: 0115524246
Bulchaa Websaaytichaa(Kutaa ICT) Obbo Iskindir Waggaayyoo Tel: 0115524246
Qindessa Garee ICT fi Bulchiinsa Databasii Qindessa Garee ICT fi Bulchiinsa Databasii +251 1155 24246 Addis Ababa Oromiyaa ETHIOPIA
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...