Menu
Prev Next
A+ A A-

Inistitiyuutichi dhaabbilee oomisha eyyamameefiin ala oomishan irratti tarkaanfii akka fudhatu ibse

Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (oromiapo) Ministeera Industiriitti Inistitiyuutiin Misooma Industirii Galteewwan Keemikaalaa fi Konistiraakshinii dhaabbilee oomisha eyyamameefiin ala oomishan irratti tarkaanfii akka fudhatu ibse.

Damee galteewwan Keemikaalaa fi Konistiraakshinii oomishuurratti bobba’uuf eyyama fudhatanii hojilee kanaa ala ta’an hojjataa kan jiran akka jiran eerumsi na qaqqabeera kan jedhu inistitiyuutichi rakkinichi ittumaa osoo hin-hammaatin tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun dhaabsisuuf hordofaan jira jedheera.

 

Hojii isaa kanaaf kan gargaaru koree hordoffii gurmeessuusaas beeksiseera.

Daayirektarri Olaanaa Inistitiyuutichaa Obbo Saamu’eel Halaalaa damichaarratti bobba’uuf eyyama erga fudhatanii booda workshooppii ijaaranii kan kireessanii fi hojilee sirrii hin-taane kaan kan hojjatan adda baafamuusaanii himaniiru.

Dhaabbilee gocha akkanaa irratti bobba’anii jiran irratti dhiheenyatti tarkaanfiin irratti fudhatama jedhaniiru.

Abbootii-qabeenyaa haala kanaan socho’an irratti tarkaanfiin fudhatamu cimee akka itti fufu kan ibsan Obbo Saamu’eel, abbootiin-qabeenyaa gocha seeraan-alaa akkanaa irraa akka of-qusatan hubachiisaniiru.

Too’achuun tarkaanfii fudhachuun garasitti oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuunii fi filannoowwan gabaa barbaaduun rakkoo galtee furuuf carraaqiin taasifamaa jiras jedhaniiru.

Damichi dinagdee keessatti gahee fooya’aa akka qabaatuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjatamaa kan jiru ta’uu inistitiyuutichi ibseera; Taarik Addunyaatu gabaase. FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...