Menu
A+ A A-

Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti ‘gaazii’ baayoo misoomsuufi

 

 

 

Finfinnee, Mudde 17, 2010  Aanaalee Biiroo Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaan filataman keessatti misoomni ‘gaazii’ baayoo raawwatamuuf jedha.

 

Biiruchi kana dura misooma ‘baayoo-fiwuulii’ biqiltuuwwan kan akka qobboo irraa argamu sadarkaa yaaliitti aanaalee afur keessatti jalqabe, godinaalee 20 naannitii keessatti kan argaman aanaalee misoomichaaf mijatoo ta’an keessatti misoomsuuf karoora qabateera.

Kanaanis sanyiin qobboo kiiloo giraamni kuma 1 kan qophaa’e yoo ta’u, fiixee dallaa qonnaa bulaa heektaara kuma 1 irratti akkasumas lafa miidhame irratti misoomsuuf hojii qophii jalqabuusaa biiruchatti Daayirektarri Humna Baayoo Obbo Tasfaayee Sooressaa himaniiru.

Dhiheessii sanyii fi bakkaa hojii adda baasuuf bajati Birrii miliyoonni 1.5 qabamuusaa ibsameera.

Kana malees, wiirtuu qorannoo baakkoo waliin tumsuun maashinni falfallii fi cuunfaa qobboo abbootii-warraa 120f rabsameera jedhameera. Sarkaalam Geetaachootu gabaase.(FBC)

back to top

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...