Menu
Prev Next
A+ A A-

Koonfaransiin dhaabbattummaa DhDUO sadarkaa godina, aanaa fi magaalotaatti gaggeeffamuu eegale

 

 

 

Finfinnee, Onkololeessa 27,2010 -Koonfaransiin dhaabbatumaa DhDUO 7ffaa sadarkaa godina, magaalaa, aanaalee fi gandoota naannoo Oromiyaa hundatti gaggeeffamu har’a eegaleera.

Onkololeessa 19 hanga 23,2010tti akka naannootti magaalaa Adaaamaa galma Abbaa Gadaatti koonfaransiin dhaabbattummaa DhDUO namoota 2000 ol hirmaachise gaggeeffamuun isaa ni yaadatama.

Hirmaattonni koonfaransichaas ibsa ejjannoo abbaa qabxii 10 baafachuun waltajjii isaanii xumuruun hin dagatamu.

Koonfaransiin dhaabbattummaa 7ffaa hoggansa DhDUO godinaa, magaalaa fi gandootaa waliin guyyoota sadiif turu kunis, gaaffiiwwan ummata Oromoo karaa siayaasaa, diingdee fi haawaasummaan jiru nagaa fi dimokraatawaan deebisuuf gargaara jedhameera.

Tokkummaa ummata Oromoo, walamantaa fi waldhaggeeffachuu ummamaa dhufe akka caraatti fayyadamuun, abdii ummatni hoggansa haaromsaa gubbaadhaa hanga dakaatti jiru irratti horachuu calqabe cimsuun qabsoo ummata Oromoo injifannoo cululqaatti ceesisuun murteessaa akka ta’ees ibsameera.(FBC)

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...