Menu
Prev Next
A+ A A-

‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse

Finfinnee, Sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Korporeeshiniin Faayinaansii Idil-addunyaa (IFC) proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse.

Piroojaktiin ujummoo boba’aa km 550 dheeratu kun Doolaara Ameerikaa biliyoona 1.5 akka gaafatu himameera.

Piroojakticha akka hojjatu kan himame Kaampaaniin Afriikaa Kibbaa bu’uureffate ‘Black Rhino’ piroojaktii akaakuusaan Itiyoophiyaatti kan jalqabaa ta’e kan hojjachuuf qorannoo geggeessee xumureera.

Hogganaa Invastimantii’ IFC’ kan ta’an Kaalim M. Shah akka jedhanitti dhaabbatichi ijaarsa piroojaktii ujummoo Jibiuutii –Awaash maallaqaan deggaruuf fedhii qaba, kanaafis hojjattoonni ‘IFC’ fi hoji-raawwachiiftonni kaampaanii ijaarsicha hojjatuu - ‘Black Rhino’ waliin mari’ataniiru.

Dhaabbatichichi kana malees industiriiwwan huccuu, gogaa fi simmintoo Itiyoophiyaa irrattis hirmaachuuf kaayyoo qaba.

Mootummoonni Itiyoophiyaa fi Jibuutii ijaarsa ujummoo boba’aa kanaaf waliigaltee kan walii mallatteessan bara 2015tti ture.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...