Menu
Prev Next
A+ A A-

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qophaa’e

Finfinnee, sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Sanadni wixineen imaammata hariiroo mootummaa qophaa’uunsaa ibsame.

Sanada wixnee kana cimsuufis Dirree Dawaatti mariin geggeeffameera.

Ministira Deetaan Fedaraalaa fi Dhimmoota Misooma Horsiisee Bulaa Obbo Mulugeetaa Wilataaw sanadni wixnee immaammataa kun kan qophaa’e muuxannoowwan hariiroo mootummaa biyyoota fedaraalaa fudhachuuni jedhaniiru.

Imaammatichi sirna hariiroo cimsuuf hojiilee qofa qofaatti turan qooda-fudhattoota hunda hirmaachisuun fi waliin tumsuun haala gurmaa’een caalaa milkeessuuf kan dandeessisu ta’uu eeraniiru.

“Sanadichi raawwii dhaabbilee sirna fedaraalaa keenya caalaa milkeessan fooyyessuu fi cimsuu kan dandeessisu ta’a” jedhaniiru.

Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa gabaasasaa keessatti sanada wixnee kana cimsuuf naannolee gara-garaatti mariiwwan fuul-duratti akka geggeeffaman eereera.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...