Menu
Prev Next
A+ A A-

Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – obbo Fiqaaduu Tasammaa

Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (OROMAPO)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame

Hoggansa sadarkaa giddu galeessaa waliin haroomsii fi mariin gaggeeffamaa ture rakkinoota hoggansaarratti mudataa turan adda baasuuf kan gargaaran ta’an Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibseera.

Hogganaan biirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, haroomsi hoggansa giddu galeessaa magaloota Oromiyaa kanneen akka Jimmaa, Naqamtee, Shaashamannee, Hararii fi Adaamatti ta'amaa turan dhimmootni ka'aa turan jijjiirama yaadamee fiduuf galteen kan itti argamee ta’uusaa himan.

Keessumaa hanqinootni kenna tajaajilaa hoggansarratti mudataa turan marichaan ifatti kan adda ba’anii fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argameedha jedhan obbo Fiqaaduun.

Akka obbo Fiqaadurraa odeeffannetti, haaromsa jiruun gamaaggamaa fi marii ummataa waliin taa'amuun qaama rakkoo qabuu kan ga’umsa qabuun bakka buusaa jijjiirama qabatamaa ummanni irraa fayyadamu galmeessisuuf kan hojjatamu ta’a jedhan.

Sadaaasa 6 irraa eegalee hoggansa sadarkaa duraa kuma 8 ta’an walii aanaalee Oromiyaa keessatti mariin gamaaggamaa fi haaromsi kan itti fufu ta’uusaa hoogganaan Biroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.

 

Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (FBC)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame.

 

 

Hoggansa sadarkaa giddu galeessaa waliin haroomsii fi mariin gaggeeffamaa ture rakkinoota hoggansaarratti mudataa turan adda baasuuf kan gargaaran ta’an Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibseera.

 

Hogganaan biirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, haroomsi hoggansa giddu galeessaa magaloota Oromiyaa kanneen akka Jimmaa, Naqamtee, Shaashamannee, Hararii fi Adaamatti ta'amaa turan dhimmootni ka'aa turan jijjiirama yaadamee fiduuf galteen kan itti argamee ta’uusaa himan.

 

Keessumaa hanqinootni kenna tajaajilaa hoggansarratti mudataa turan marichaan ifatti kan adda ba’anii fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argameedha jedhan obbo Fiqaaduun.

 

Akka obbo Fiqaadurraa odeeffannetti, haaromsa jiruun gamaaggamaa fi marii ummataa waliin taa'amuun qaama rakkoo qabuu kan ga’umsa qabuun bakka buusaa jijjiirama qabatamaa ummanni irraa fayyadamu galmeessisuuf kan hojjatamu ta’a jedhan.

 

Sadaaasa 6 irraa eegalee hoggansa sadarkaa duraa kuma 8 ta’an walii aanaalee Oromiyaa keessatti mariin gamaaggamaa fi haaromsi kan itti fufu ta’uusaa hoogganaan Biroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.

FBC

 

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...