Menu
Prev Next
A+ A A-

Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa ta’ee filatame

Finfinnee, Onkololeessa 27, 2009 (oromiapo) Yaa’iin Waliigalaa Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinichaa taasisee filate.

Filannoo kanaan Haayileen sagalee sagal wayita argatu Obbo Tafarraa Mollaa sagalee shanii fi Obbo Daanyaachaw Shifarraaw sagalee tokko argataniiru.

Federeeshinicha waggoota afuriif pireezdaantummaan hogganuuf Federeeshinii Atleetiksii Finfinnee bakka bu’uun Atleet Haayilee Gabrasillaasee , Naannoo Tigraay bakka bu’uun Obbo waldagabri’eel Mazgabuu, Naannoo Kibbaa bakka bu’uudhaan Obbo Tafarraa Mollaa, Naannoo Oromiyaa bakka bu’uudhaan Obbo Daanyaachaw Shifarraaw fi Naannoo Gaambeellaa bakka bu’uun Aadde Alamituu Umad kaadhimamummaan dhihaatanii turani.

Haata’u malee filannucha dura Naannoo Tigraay bakka bu’anii kan turan Obbo Waldagabri’eel Mazgabuu fi Naannoo Gaambeellaa kan bakka bu’an Aadde Alamituu Umad ofiisaanii filannuchaan ala godhaniiru.

Filannucha booda Atleet Haayileen kanneen kaan waliin ta’uun jijjiirama atleetiksiif akka hojjatu Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti himeera.

Yaa’iin waliigalaa kun filannoo miseensota hoji-raawwachiiftuus geggeesseera.

Hoji-raawwachiiftummaaf Atleetota keessaa Daraartuu Tulluu Finfinnee irraa, Atleet Gazaahiny Abarraa Oromiyaa irraa, Atleet Gabra’igizi’aabiheer Gabramaariyaam ammoo Naannoo Tigraay irraa kaadhimamtoota ta’anii dhihaachuunsaanii kan yaadatamudha.

Haata’u malee atleetota keessaa filatamee miseensa hoji-raawwachiisaa kan ta’e Atleet Gabra’igizi’aabiheer Gabramaariyaamidha.

Waldaa Atleetotaa keessaa Atleet Masarat Daffaarii fi Atleet Silashii Sihin miseensota hoji-raawwachiiftuu ta’aniiru. Awaqaa Abrahaamtu gabaase.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...