Menu
Prev Next
A+ A A-

Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan har'a Finfinneetti gaggeeffama

Finfinnee, Onkololeessa 28, 2009(oromiapo) – Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan Afrikaatti qophaa’u har'a Finfinneetti gaggeeffama.

Siimpooziyamichi “Iikoo haaydirooloojiin Afrikaa lubbu qabeeyyii bishaan keessaaf, tajaajila iikoo haaydirooloojii fi jijjiirama qabeenya qilleensaaf hin jilbiinfanne” mata duree jedhuun gaggeeffama.

Qorannoo fi qo’annoowwan qulqullina bishaanii, ammeentaa fi qabeenya lubbu qabeeyyii bifa waaraa ta’een bulchuu fi misoomsuun oomishaa fi oomishtummaa diinagdee fi hawaasummaa mirkaneessuu gargaaran ni dhiyaatu.

Siimpooziyamicharratti arditiirraa hayyoonni damichaa, ambaasaaddaroonni, ministiroonnii fi dhaabbileen miti mootummaa ni hirmaatu.

Ministeerri Bishaan Jallisii fi Elektiriikaa odeeffannoo nuuf ergeen, sagantaa bishaanii 21ffaarratti “UNESCO”n Ityoophiyaatti wiirtuun iikoo haaydirooloojii Afrikaa akka hundeeffamu murteessun isaa ni yaadatama.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...