Menu
Prev Next
A+ A A-

Raawwii laabsii yeroo ariiffachiisaa milkeessuuf hirmaannaan ummataa murteessadha -mootummaa

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Yeroo ammaa biyyis ta`e naannoon Oromiyaa guutumaan guutuutti nagaayaa fi tasgabbii argateera jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa.

Wanti hunduu nagaa ta`usaatin ummanni nagayaan ba’ee naga’aan galaa akka jiru kan eere ibsi Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, nageenyi wayita boora`ee turetti oomishaa fi yeroosaa qisaasa`e bakka buusuuf halkanii fi guyyaa hojjachaa jiras jedheera.

Gama biraatiin Ummanni humnootaa nageenyaa waliin ta`uun, nagaa naannoosaa kabachiisuu irratti hirmaannaa cimaa taasisuun namoota jeequmsa irratti hirmaatan saaxiluun gara haaromsaatti ergaa jiraachuus kaasa ibsi biirichaa.

Ummanni waan hunda dura nageenya amansiisaa argatee diina isaa bara dheeraa hiyyuummaa irratti duuluun misooma amnsiisaa fi hunda galeessa dimokraasii bu`uura ummatummaa qabu mirkaneeffachuun jiruu fi jireenya isaa fooyyeffatee jirachu akka ta’es yaadachiisera Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif ergeen.

Fedhiin ummataas kan dhugoomu imala haroomsa biyyaatin waan ta’eef, ummanni milkaa’ina misooma nageenyaa fi dimokraasiif mootummaa cinaa hiriiruun tumsuu akka qabu dhaamera.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...