Menu
Prev Next
A+ A A-

Seerri hirmaannaa damee dhuunfaa oomisha anniisaa huurkaarratti cimsu hojiirra oolufi

Finfinnee, Onkololeessa 24,2009(oromiapo) – Ityoophiyaan yaa’ii anniisaa huurka sulula qinxaamaa Afrikaa bahaa 6ffaa keessummeessaa jirti.

Ministirri Minsteera Albuuda, Boba’aa fi Gaazii Uumamaa obbo Mootummaa Maqaasaa Ityoophiyaan seera oomisha anniisaa huurkaa akka fooyyessitu himaniiru.

Ityoophiyaan meeggaa waatii kuma 10 anniisaa huurkarraa maddisiisuu ni dandeessi turte.

Kanaafis iddoowwan abdii qaban 12tu jira.

Qabeenya jiru kanas bal’inaan fayyadamuuf damee dhuunfaa hirmaachisuu akka barbaaddu obbo Mootummaan ibsaniiru.

Sanaafis seerri damicharra jiru dhiyeenyatti akka fooyya’u eeraniiru.

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti daayreektarri dhimmoota naannoo Afrikaa Dooktar Juuliyat Biyaa’oo Koowdanoowk fedhiin anniisaa gaanfa Afriikaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa himaniiru.

Fedhii bal’aa jiru kanas guutuuf carraalee birootti fayyadamuun dirqama akka ta’e ibsuun, huurka sulula qinxaamaa keessa jiru akka filannootti qabachuun ammoo baay’ee bu’a qabeessa jedhan.

Yaa’ichi tumsa biyyootatiin, ajandaa misooma waaraa 2063 Gamtaan Afrikaa qabateef deebii kan laatu ta’a jedhameera.

Dhaabbanni Mootummoota Gamtooman rakkoo maallaqaa damicharratti mudachuu danda’u hiikuuf biyyoota Afrikaa 11f Doolaara Ameerikaa miiliyoona 58 deeggarsaan kan laatu akka ta’e ibsameera.

Yeroo kanatti ummata addunyaarra jiraatu biiliyoona 7.4rraa biiliyoona 1.1 qofa elektiriika kan argate.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...