Menu
Prev Next
A+ A A-

Hoospitaalli Zawdituu yaala qulqullina kalee laachuu eegale

Finfinnee, Onkololeessa 24,2009(oromiapo) – Hoospitaalli Zawdituu yaala qulqullina kalee laachuu eegaluusaa beeksise.

Hoji gaggeessaan hoospitaalichaa Dooktar Tarrafaa Asaffaa akka ibsanitti, hoospitaalichi Onkololeessa 22,2009 kaasee tajaajila qulqullina kalee laachaa jira.

Tajaajila kanas maashinoota 6n ganamaa fi waaree booda namoota 10f laachuuf kan qophaa’e yammuu ta’u, yeroo ammaas dhukkubsattoota 20 simatee yaalaa jira.

Yaala qulqullina kalee kanaaf hoospitaalichi kutaalee maashinoota 21 qabachuu danda’an qopheessera.

Tajaajila laatamu waliin ga’uuf qajeelfamni akka qophaa’es Dooktar Tarrafaan ibsaniiru.

Qajeelfamni kun tajaajilamtoonni ragaa galii fi haala jireenya isaanii gandarraa akka dhiyeeffatan kaa’a.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...