Menu
A+ A A-

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home2/oromiaop/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 181

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home2/oromiaop/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 250

Kootidiivwaar waancaa Afrikaa 2015n Shaampiyoonaa taate

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee Guraandhala 02, 2007(Oromiyaa)  Dorgommiin waancaa Afrikaa 30ffaa kaleessa galgala xumurameera.

Sirna Xumuraa irratti kan morkatan garee Gaanaafi Kootiidvwaar yammuu ta’an Kootidiivwaar moo’achuun Shaampiyoonaa ta’uuf carrooftee jirti.

Sa’aatiin idilee 0fi0n kan xumurame yammuu ta’u rukuttaa addabbiitiin Kootiidiivwaar 9fi8n moo’achuu dandeesse.

Kootiidiivwaar Waancaa Afrikaa yoo of harka galfattu inni ammaa kun 2ffaa akka ta’e beekameera.

Read more...

Ijiptitti morkiiwwan kubbaa miillaa yeroo hinmurtoofneef achi butte

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee: Gurraandhala 02, 2007 (Oromiyaa) Kaleessa Kaayiroo Isteediyamii Diffeensiitti walitti-bu’iinsi ka’ee namoonni 22 lubbuunsaanii darbuusaanii Ijipt murtoo kana kan murteessite.

 

Biyyatiitti maqaa guddaa kan qabu Zaamaalikii fi morkataansaa ‘ENPP’ osoo taphataa jiraniiti jeequmsichi kan ka’e.

Ka’umsi jequmsichaas balballi istaadiyamichaa tokkichi qofti banamuu akka ta’e deggartoonni himaniiru.

Ijipt bara Faranjootaa 2012tti morkii Poort Saayiditti tureen daawwattoonni kubbaa miillaa 74 du’anii liigiin biyyattii akka dhaabbatu murteessuunshee niyaadatama.

Walitti-bu’iinsa kaleessaan deggartoonni 20 ol balaan irra qaqqabuu akka hinoolle BBC’n namoota ijaan argan wabeeffatee gabaaseera.

Read more...

Tapha xumuraa Waancaa Afriikaa Gaanaan Ayivoorii Koostiin morkatti

 • Rate this item
  (0 votes)

Tapha xumuraa Waancaa Afriikaa Gaanaan Ayivoorii Koostiin morkattiFinfinnee: Amajjii 29, 2007 (Oromiya) Waancaa Afriikaa 2015’niin Gaanaan qabxii xumuraan ishee qaqqabsiise Ayivorii Koost waliin morkachuu ishee dandeessisu galmeessiste.

Gaanaan kaleessa galgala sa’a 4 irratti tapha Ikuwaatooriyaal Giinii waliin taphatte 3 fi 0’n moo’achuun xumuraaf dabarteetti.

Urjiiwwan gugurraaleef obboleewwan lamaan Jordaanii fi Andiree Ayaw akkasumas Mubaarak Waakaasoo golii galmeessisaniiru.

Dilbata dhufu Gaanaan Ayvoorii Koost waliin waancaaf taphachuusaanii dura Ikuwaatooriyaal Giiniin Rippablika Koongoo waliin sadarkaaf nitaphatu.

Taphi Gaanaa fi Ikuwaatooriyaal Giinii kaleessaa moo’amuu biyya keessumeeteen xumuramuun wal-qabatee walitti bu’iinsa uumameen taphichi naannoo sa’atii walakkaaf gidduutti dhaabbatee ture; poolisiin gaasii nama boossisuu gadhiisuun fi helikooftaraan dirree naanna’uun taphichi akka itti-fufu taasiseera.

‘CAF’ deggartoonni Ikuwaatooriyaal Giinii jeequusaaniif addabbii dabarsuu akka danda’u eegama.

Read more...

Waancaa Afriikaa: Ayivorii Koostii fi Rippablika Dimookraatawaa Koongoo galagla har’aa wal-morkatu

 • Rate this item
  (0 votes)

Waancaa Afriikaa: Ayivorii Koostii fi Rippablika Dimookraatawaa Koongoo galagla har’aa wal-morkatuFinfinnee: Amajjii 27, 2007 (Oromiya) Tapha walakkaa maayii Waancaa Afriikaa 2015 - Ayivoorii Koostii fi Rippablika Dimookraatawaa Koongoo har’a galgala wal-morkatu.

Tapha galgala sa’a 4 irratti Isteediyamii Baataatti geggeeffamu kana gareen moo’ate xumuraaf darbuusaa nimirkaneeffata.

Leenjisaan Ayivoorii Koost hervee Reenaald koongoof tilmaama xiqqaa kennuun keenya akka moo’amnu nu taasisa wayita jedhan, gitisaanii Koongoo Filoorant moo’achuuf waan gochuu qabnu mara dirreerratti niagarsiisna jedhaniiru.

Read more...

Waldaan Atileetoota Itiyoophiyaa hundeeffameera

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee Amajjii 27,2007(Oromiya) Waldaan Atileetoota Itiyoophiyaa dhimma Atileetoota biyyattii irratti xiyeeffachuudhaan hojjetu hundeeffameera.

Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaatis waldichaaf beekkamtii akka kenne beekameera.

Waldichi tibbana Hoteela biheeraawiitti bakka bu’oonni Atileetoota Finfinneefi Naannolee iddoo argamanitti kan hundeeffame.

Wal ga’ii hundeeffama waldichaa irratti seera ittiin bulmaataa irratti erga mari’atamee booda fooyyessa tokko tokko taasisuun akka ragga’u taasifameera.

Filannoon pireezidaantii waldichaafi miseensoota hojii raawwachiiftuu waldichaas kan deemsifame yammuu ta’u akkaatuma kanaan Atileet Silashii Sihin Oromiyaa irraa pireezidaantii waldichaa ta’uun kan filatame yammuu ta’u Atileet Masarat Daffaar Finfinnee irraa itti aantuu pireezidaantii waldichaa ta’uun filatamtee jirti.

Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...