Menu
Prev Next
A+ A A-

Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa irratti Atleet Solomoon Baragaa warqee sadaffaa argamsiise

 

 

Finfinnee, Adoolessa 17, 2008  Shaampiyoonaa Atleetiksii waggaa 20 gadii 16ffaa Poolaanditti geggeeffamaa jiru irratti Itiyoophiyaan meedaaliyaa warqee sadaffaa galmeessifteetti.

Meetira kuma 5 dhiirotaan Atleet Salamoon Baaragaa Itiyoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiiseera.

Atleet Solomoon dorgomicha daqiiqaa 13 sakondii 21 maayikroo sakondii 21 waliin seenuuni kan moo’ate.

Atleetni Jibuutii Jamaal Direeh fi Atleetiin Keeniyaa Wiisleey Ledemaa Solomoonitti aananii seenaniiru.

Dorgommii meetira kuma 3 Kamisa darbe geggeeffame Atleet Bayyanuu Dagafuu daqiiqaa 8 sekoondii 41 maayiktroo sekoondii 76 waliin seenuun biyyasheef warqee jalqabaa argamsiisuunshee kan yaadatamudha.

Meetira kuma 5 dubartootaan Atleet Qaalkidaan Fantee Itiyoophiyaadhaa meedaaliyaa warqee lammataa argamsiisuunshees kan dagatamu miti.

Shaampiyoonaa kanaarratti Atleet Huwaalaayee Ballaxaa tarkaanfii meetira kuma 10 meedaaliyaa maaldaa argachuun biyyaasheef seenaa haaraa galmeessisuunshee kan yaadatamudha.

Dorgommii xumuraa dhiirotaa meetira 1,500 Tarreessaa Tolosaa lammaffaa ba’uun biyyasaaf meedaaliyaa birrii kan argamsiise yoo ta’u, dubartoota meetira 800n Atleet Tigist katamaa sadaffaa ba’uun biyyasheef meedaaliyaa maaldaa argamsiifteetti.

Dorgommii meetira kuma 10 dhiirotaa qabxiin itti eegamaa tureen Itiyoophiyaan meedaaliyaa hin arganne.

Itiyoophiyaan hanga yoonaa warqee sadii, birrii tokkoo fi maaldaa sadiin Ameerikaa fi Kuubaatti aantee addunyaa irraa sadarkaa sadaffaarra jirti.

Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand kun har’a wayita xumuramu Itiyoophiyaan meetira kuma 3 fi 800 dhiirotaan akkasumas meetira 1,500 dubartootaan nidorgomti.(FBC)

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...