Menu
Prev Next
A+ A A-

Biyyoota bara 2017tti dhiheessii intarneetii saffisaa qaban

 

 

 

Finfinnee, Waxabajjii 19, 2009  Saffisni dhiheessii intarneetii biyyootaa gita intarneetii lammileen isaanii fayyadamaniin madaalama.

 

Damee kanaan keessumaa biyyoonni guddatan tajaajila intarneetii fooyyee qabuu fi saffisa qabu dhiheessuun isaan adda dureedha.

Bara Faranjootaa 2017tti ammoo ogeeyyiin damichaa biyyoota giddu-galeessaan tajaajila intarneetii saffisa qabu qaban ifoomsaniiru.

Sadarkaan kun fayyadamtoonni ragaa tokko intarneetii irraa buusuuf (download) yeroon itti-fudhatu giddu-galeessaan hangam akka ta’e madaalameeti kan kenname.

Hong Koong: Hoong Koongitti namni tokko giddu-galeessaaan sakandiitti meeggaa baayitii 54.1 intarneetii irraa ragaa buusuu (download) danda’a.

Hoong Koong keessatti viidiyoo qulqullummaa olaanaa qabu tokko buusuuf ammoo sakandii 83 qofa fudhata.

Kooriyaa Kibbaa: damee teeknoolojiin biyyoonni Eezhiyaa yeroo mara adda dureedha.

Biyyi ishee biraan damee kanaan sadarkaa lammaaffaara jirtu Kooriyaa Kibbaa wayita taatu, biyya kana keessatti giddu-galeessaan dhiheessiin intarneetii sakandiitti 48.8dha.

Ragaa vidiyoo tokko buusuuf (download) gochuuf ammoo sakandii 92 qofa gaafata jedhameera.

Jaappaan: Jaappaan tajaajila intarneetii humna ragaawwan saffisa sakandiitti 42.2n buusuu (download) gochuu dandeessisu kenniti.

Biyyitti kana keessatti viidiyoo qulqullummaa qabu tokko buusuuf (download) gochuuf sakandiin 106 qofti niga’a.

Laativiyaa: Laativiyaatti ammoo saffisa sakandiitti 37.5 ta’een ragaalee intarneetii irraa buusuun (download) gochuun nidanda’ama.

Daqiiqaa lama keessatti ammoo viidiyoo qulqulluu buusuun (download) gochuun nidanda’ama.

Romaaniyaa: damee kanaan tajaajila intarneetii saffisaa kennituun sadarkaa shanaffaa irraa kan jirtu Romaaniyaadha.

Biyyaattii kana keessatti fayyaadamaan intarneetii saffisa sakandiitti 37.4 ta’een ragaawwan intarneetii irraa buusuu (download) gochuu nidanda’a.

Viidiyoo qulqulluu ta’e buusuuf ammoo daqiiqaa lama qofatu barbaachisa.  

Madda: techworm.net/(FBC)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...