Menu
Prev Next
A+ A A-

Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruun hiriira nagaa ba’an

 

 

Finfinnee: Adoolessa 18, 2008 (FBC) Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruunii fi yaalii mootummaa galagachuu tibba darbe taasifameen mormuun hiriira nagaa ba’an.

Hiriirri kana kan qindeesse paartii mormitootaa CHP haata’uyyuu malee Paartii Pireezdaantii Resip Taayyip Erdogaaniin deggarameera.

Deggartoonni paartii CHP baay’een addababayii Taksimitti walitti qabamuun alaabaa biyyattii fi suuraa Nama Tarkii ammaa hundeessee Musxafaa Kemal Ataturk mirmirsaa mormii fincilicha irratti qaban ibsaniiru.

Tarkiin gareewwan siyaasaan gargar yadan qabaattus Kantiibaan Istaanbulii fi qondaaltonni paartii AK kaan lammilee hiriira ba’an kanatti makamanii mul’ataniiru.

Dureen Paartii CHP Kemal Kilidaroglu haasaa hiriira kanaarratti dhageessisan haala kanaan dura hin amalateeffamneen chaanaalonni televizhinii mootummaa biyyattii deggaran dabarsaniiru.

Biyyattiitti erga yaalii kanaa hojjattoonni tajaajilaa, abbootiin seeraa, qondaaltonni mootummaa barsiisonni fi geggeessitoonni yuunivarsitii hojiirraa geggeeffamanii akka hidhaman ajajamuunsaa kan yaadatamudha.

Pireezdaant Erdoogaan kana malees shakkamtoonni mana-murtiitti osoo hin-dhihaatin mana hidhaa keessaa yeroo isaan turan guyyaa 30tti dheeressaniiru.

Midiyaan Tarkii qondaala mana sirreessaa biyyattii wabeefachuun akka gabaasanitti loltoonni 1,200 wayita fincilichaa hidhaman gadhiifamaniiru.

Haata’u malee loltoonni kunniin loltoota sadarkaa gadi aanaati. Janaraalotaa fi hoggantoota 100 dabalatee hojjattoonni tajaajilaa kumaatamatti lakkaa’aman ammaayyuu hidhaa keessa jiru.

Sanbat-duraa darbe, waardiyyaan pireezdaantii baay’ee iddoo qabu ture miseensonni isaa 300 ga’an fincilicha waliin wal-qabatee waan hidhamaniif adda bittinaa’eera.

Madda: BBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...