Menu
Prev Next
A+ A A-

Xiyyaarri Gibtsi bade

 

 

 

Finfinnee, Caamsaa 11,2008 – Daandiin Xiyyaara Gibtsi akka jedhetti xiyyaarichi to’annaa raadaariin ala ta’eera.

Xiyyaara lakkoofsa balali’iinsaa MS804 keessa imaltoota 56, garee hojjettootaa 7 fi humnoota nageenyaa 3tu keessa ture.

Eeyar Baas A320 ol ka’iinsa faana 37,000rratti balali’aa ture.

Xiyyaarichi Baha Meedetiraaniyaaniitti sa’aa 02:45tti (00:45 GMT) raadaaran ala kan ta’e jedhu itti gaafatamtoonni.

Daandiin Xiyyaara Gibtsi humni nageenyaa barbaachaf iddoo xiyyaarichi badetti bobba’eera jedhe.

Hojiin xiyyaaricha barbaachuu garee Griik waliin gaggeeffamaa jira.

Xiyyaarri Gibtsi kuni Paariisii kaleessa halkan ka’ee abjuu biyyatti deebi’uu qaba ture. Karaarratti balaan irra ga’ee dhabame malee.

Baduun xiyyaarichaa kan barame gara bariidha.

Ji’oota darban keessa Xiyyaarri Gibtsi nama tokkoon dirqamee Saaypiras qubachuun namoonni keessa turan rakkoo malee gadi lakkifamanii namichis harka kennuun isaa ni yaadatama.

‘IS’ xiyyaaricha daaratti makeera, nama lubbuunin baraara jettee hin dhama’in jechuun ibsa baasera.

Xiyyaaricha keessa kan turan baay’inaan lammiilee Gibtsootaa fi Faransaayota jedhameera.(FBC)

Maddi: BBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...