Menu
Prev Next
A+ A A-

Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruun hiriira nagaa ba’an

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 

Finfinnee: Adoolessa 18, 2008 (FBC) Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruunii fi yaalii mootummaa galagachuu tibba darbe taasifameen mormuun hiriira nagaa ba’an.

Hiriirri kana kan qindeesse paartii mormitootaa CHP haata’uyyuu malee Paartii Pireezdaantii Resip Taayyip Erdogaaniin deggarameera.

Deggartoonni paartii CHP baay’een addababayii Taksimitti walitti qabamuun alaabaa biyyattii fi suuraa Nama Tarkii ammaa hundeessee Musxafaa Kemal Ataturk mirmirsaa mormii fincilicha irratti qaban ibsaniiru.

Tarkiin gareewwan siyaasaan gargar yadan qabaattus Kantiibaan Istaanbulii fi qondaaltonni paartii AK kaan lammilee hiriira ba’an kanatti makamanii mul’ataniiru.

Dureen Paartii CHP Kemal Kilidaroglu haasaa hiriira kanaarratti dhageessisan haala kanaan dura hin amalateeffamneen chaanaalonni televizhinii mootummaa biyyattii deggaran dabarsaniiru.

Biyyattiitti erga yaalii kanaa hojjattoonni tajaajilaa, abbootiin seeraa, qondaaltonni mootummaa barsiisonni fi geggeessitoonni yuunivarsitii hojiirraa geggeeffamanii akka hidhaman ajajamuunsaa kan yaadatamudha.

Pireezdaant Erdoogaan kana malees shakkamtoonni mana-murtiitti osoo hin-dhihaatin mana hidhaa keessaa yeroo isaan turan guyyaa 30tti dheeressaniiru.

Midiyaan Tarkii qondaala mana sirreessaa biyyattii wabeefachuun akka gabaasanitti loltoonni 1,200 wayita fincilichaa hidhaman gadhiifamaniiru.

Haata’u malee loltoonni kunniin loltoota sadarkaa gadi aanaati. Janaraalotaa fi hoggantoota 100 dabalatee hojjattoonni tajaajilaa kumaatamatti lakkaa’aman ammaayyuu hidhaa keessa jiru.

Sanbat-duraa darbe, waardiyyaan pireezdaantii baay’ee iddoo qabu ture miseensonni isaa 300 ga’an fincilicha waliin wal-qabatee waan hidhamaniif adda bittinaa’eera.

Madda: BBC

Read more...

Lammiilen Sudaan Kibbaa kuma 26 ol torbee 2tti biyya isaanii gadhiisanii ba’aniiru

 • Rate this item
  (0 votes)

 
 
 

Finfinnee, Adoolessa 16,2008 – Dhaabbanni Mootummoota Gamtooman akka beeksisetti lammiilen Sudaan Kibbaa kuma 26 ol ta’an torbee lama keessatti biyya isaanitii gara Yugaandaatti baqataniiru.

Waldhabbiin Preezdaant Saalvaa Kiirii fi itti aanaa isaanii Riik jidduutti hammaataa deemuu isaatini lammiilen waraana uumamuu danda’u jalaa baqachaa kan jiran.

Koomiishinii Baqattoota Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti odu himaa kan ta’an Aandiree Needihaam akka jedhanitti Juubaatti tasgabbiin ammi ta’e jiraatus jiraattonni garuu biyya isaanii gadi lakkisanii baqachaa jiru.

Kanneen keessaa ammoo 90% daa’immanii fi dubartoota.

Odeeffannoowwan dhagahamaa jiran akka muul’isanitti kutaa bulchiinsa biyyattii kibbaatti ammas waldhabbiin itti fufeera.(FBC)

Read more...

Tarkiin waraanashee deebistee haaraa gurmeessuufi

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 

Finfinnee, Adoolessa 15, 2008  Tarkiin waraanashee deebistee haaraa gurmeessuuf akka jettu Pireezdaant Reesiip Xaayib Erdoohaan beeksisan.

Manni-maree Ittisaa Olaanaa Mootummaa ministira dhimma alaa biyyattiin hogganamuu fi ministira ittisaa fi qondaaltota olaanoo haammate waraanicha deebisee haaraa akka gurmeessudha Pireezdaant Eerdoohaan kan ibsan.

Yeroo gabaabaa keessattis gurmaa’insi haaraan kun ni-ifoomsama jedhaniiru.

Pireezdaantichi labsii yeroo ariifachiisaa ji’oota sadii labsame dheeressuuf maalumtuu nu hin-dhorku jedhaniiru.

Bulchiinsi Pireezdaantii Erdohaan yaalii mootummaa galagalchuu Fatullaah Gulan qindeesseera jedhame irratti hirmaataniiru jechuun kan shakke loltoota kuma 60 ol, poolisoota, abbootii-seeraa fi barsiisota hojiirraa ari’eera.(FBC)

Read more...

Xiyyaarri Gibtsi bade

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 

 

Finfinnee, Caamsaa 11,2008 – Daandiin Xiyyaara Gibtsi akka jedhetti xiyyaarichi to’annaa raadaariin ala ta’eera.

Xiyyaara lakkoofsa balali’iinsaa MS804 keessa imaltoota 56, garee hojjettootaa 7 fi humnoota nageenyaa 3tu keessa ture.

Eeyar Baas A320 ol ka’iinsa faana 37,000rratti balali’aa ture.

Xiyyaarichi Baha Meedetiraaniyaaniitti sa’aa 02:45tti (00:45 GMT) raadaaran ala kan ta’e jedhu itti gaafatamtoonni.

Daandiin Xiyyaara Gibtsi humni nageenyaa barbaachaf iddoo xiyyaarichi badetti bobba’eera jedhe.

Hojiin xiyyaaricha barbaachuu garee Griik waliin gaggeeffamaa jira.

Xiyyaarri Gibtsi kuni Paariisii kaleessa halkan ka’ee abjuu biyyatti deebi’uu qaba ture. Karaarratti balaan irra ga’ee dhabame malee.

Baduun xiyyaarichaa kan barame gara bariidha.

Ji’oota darban keessa Xiyyaarri Gibtsi nama tokkoon dirqamee Saaypiras qubachuun namoonni keessa turan rakkoo malee gadi lakkifamanii namichis harka kennuun isaa ni yaadatama.

‘IS’ xiyyaaricha daaratti makeera, nama lubbuunin baraara jettee hin dhama’in jechuun ibsa baasera.

Xiyyaaricha keessa kan turan baay’inaan lammiilee Gibtsootaa fi Faransaayota jedhameera.(FBC)

Maddi: BBC

Read more...

Kirkira lafaa Ikuwaadoritti mudateen baay’inni namoota du’anii 650 ol irra ga’eera

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 
Kirkira lafaa Ikuwaadoritti mudateen baay’inni namoota du’anii 650 ol irra ga’eera
 

Finfinnee: Ebila 17, 2008  Balaa kirkira lafaa Ikuwaadooritti mudateen namoonni du’an baay’inni isaanii 650 ol qaqqabuusaa himameera.

Balaa torban darbe keesssa qaqqabe kanaan kan madaa’an lammilee kuma 12 ol yoo ta’an, namoonni 58tis as buuteen isaanii hinbeekamin jira.

Balaan kirkira lafaa reektar iskeelii 7.8 ta’ee galmaa’e kun gamoowwan kuma 7 ol diigeera.

Pireezdaantiin Ikuwaadoor Raafaa’el Kooraa Sanbat-duraa darbe haasaa uummatasaaniif taasisaniin, guyyoonni darban guyyoota gidiraa Ikuwaadoor turani biyyattiinis tasgabbii dhabdeetti jedhaniiru.

Akka gabaasa Aljaziiraatti balaa kana booda kirkirri fi sochiin xiqqoo akka itti-fufetti jira.

Maarituu Galaalchaa (FBC)

Oduuwwan Biroo
Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...