Menu
Prev Next
A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi

Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa …

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi.   Ijaarsa daandichaaf bajata Birrii biliyoona 4.3 ol ramaduusaa Abbaan-taayitaa Daandiiwwanii Finfinnee beeksiseera. Piroojaktoota waggaa kana ijaarsi isaanii jalqabame keessaa waliigalteen ijaarsa daandilee 8 mallatteeffa...

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif jalqabe dhaabe

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif …

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Sababa rakkoolee invastimantii qonnaa babal’aa naannoo Gaambeellaatti tureen Baankiin Misoomaa Itiyoophiyaa bara 2008tti liqii kennuu dhaabuuunsaa kan yaadatamudha.   Naannichatti lafti qonnaa tokko misoomsitoota lamaaf kennamuunsaa, darbees lafuma kanaarratti Baankiin Misoomaa Itiyoophiyaa mis...

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa…

      Finfinnee, Amajjii 4,2010- Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa baatii dhuftu keessa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuufi. Waldaan Ergitoota Oomisha Hoortiikaalchara Ityoophiyaa agarsiisicha ilaalchisee ibsa laaten akka beeksisetti, dhaabbileen biyya keessaa fi alaa 120 ta’an waltajjicharratti ni hirmaatu. D...

Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruuf hojjetamaa jira

Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa ku…

      Finfinnee, Muddee 18,2010- Rakkoon dhiyeessii simiintoo fi kaffaltii dhaabbilee ijaarsaa manneen waliin jireenyaa Finfinnee furamee humna guutudhaan hojiitti galamuusaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeet hubateera. Proojaktiin Misooma Manneenii Finfinnees akkataa sagantaa qabametti ijaarsa manneen waliin jireenyaa xumuruuf h...

Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafaman

Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni H…

      Finfinnee, Mudde 17, 2010  Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafamuusaanii Biiroon Fayyaa Naannichaa beeksise. Magaalonni tatamsa’inni isaa keessatti hammaate fi adda baafaman 10 ta’uusaanii biiruchi beeksiseera. Hogganaan biiruchaa Doktar Darajjee Dhugumaa ...

Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti ‘gaazii’ baayoo misoomsuufi

Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti ‘gaazii’ ba…

      Finfinnee, Mudde 17, 2010  Aanaalee Biiroo Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaan filataman keessatti misoomni ‘gaazii’ baayoo raawwatamuuf jedha.   Biiruchi kana dura misooma ‘baayoo-fiwuulii’ biqiltuuwwan kan akka qobboo irraa argamu sadarkaa yaaliitti aanaalee afur keessatti jalqabe, godinaalee 20 naannitii keessatti...

Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin miiliyoonni dhibba 4 oliin hojjetamaa jira

Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee hors…

      Finfinnee, Muddee 16,2010- Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee waaraa naannoo aardii horsiisee bulaa fayyadamoo taasisu Birrii miiliyoona dhibba 4 oliin hojjetamaa jiraachuusaa Ministeerri Qabeenya Beelladaa fi Qurxummii beeksise.   Proojaktiin kunis naannolee 4tti aanaalee argaman 21 fayyadamoo taasisa jedheera...

Lammiikoof nan fiigan dabarfame

Lammiikoof nan fiigan dabarfame

Finfinnee, Muddee 16,2010  -Koreen qophii fiigicha guddaa "Lammii Koof Nan Fiigaa" Mudde 22,2010tti Finfinneetti gaggeessuuf beellama qabatee ture guyyoottan hin murtoofneef dabarfamuu isaa beeksiseera.   Fiigicha guddaan kun Waldaa Atleetota Oromootin lammiilee naannoo Somaaleerraa qa'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an deeggaruuf kan qoph...

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi daandiiwwan magaalattii keessaa maqaa moggaase

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi …

      Finfinnee, Mudde 15, 2010 Kutaawwan magaalaa ja'an dheheenya kana moggaafaman jalatti gandoonni 14 duraan lakkoofsaan 1-14 jedhamanii turan maqaa Oromoon duriyyuu ittiin waamuun akka mogga'an har'a ragga'eera.   Addababayiiwwanii fi daandiiwwan gara garaas Gootota, Atileetotaa fi Artiistii bebbeekamoo qabsoo Oromoo keessa...

Biyyattiitti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banamuuf jedhu

Biyyattiitti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa …

      Finfinnee, Mudde 15, 2010  Biyyattiitti naannolee gara-garaa keessatti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banuuf akka jedhu Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksise.   ‘Daayiroktareetii’ Ittisaa fi Too’annaa Dhibee Ministeerichaatti Dursaan Garee Dhibeewwan Daddarboo Hin-ta’inii Doktar Bisiraat Dassaalany akka ib...

 1. Oduu Biyya Keesaa
 2. Oduu Biyya Allaa
 3. Oduu Ispoortii
 4. Oduu TV Oromiyaa
Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi

Finfinneetti ijaarsi…

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  F...

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif jalqabe dhaabe

Baankichi liqii qonn…

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  S...

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi

Agarsiisni abaaboo, …

      Finfinnee, Amajjii 4,2010- Ag...

Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruuf hojjetamaa jira

Finfinneetti bara ka…

      Finfinnee, Muddee 18,2010- Ra...

Ameerikaan biyyoonni addunyaa hariiroo Kooriyaa Kaabaa waliin qaban akka dhaaban gaafatte

Ameerikaan biyyoonni…

Finfinnee, Sadaasa 21, 2010 Ameerikaan biyyoonni...

Singaapoor A.L.A bara 2022 irraa jalqabee ‘baasiiwwan’ konkolaachisaa malee socho’an fayyadamuufi  

Singaapoor A.L.A bar…

  Finfinnee, Sadaasa 14, 2010  Sing...

Emarsan Mingaagiwaa Jimaata iftaanii bakka ‘pireezdaatummaatti’ muudamu

Emarsan Mingaagiwaa …

      Finfinnee, Sadaasa 13, 2010  ...

Roobart Mugaabee aangoo fedhii mataa isaaniin gadhiisan

Roobart Mugaabee aan…

    Finfinnee, Sadaasa 12, 2010 (F...

Mo’anii darbuun har’a taba tokko keessummeessera

Mo’anii darbuun har’…

      Finfinnee, Waxabajjii 20,2009...

Kilaboota rammaddi B magaalaan Jimmaa duursaa jira

Kilaboota rammaddi B…

Finfinnee, Caamsaa 18,2009 (oromiapo) -Taphoota ...

Shaampiyoonaan atleetiiksii riikardiin eegalame

Shaampiyoonaan atlee…

Finfinnee, Caamsaa 8,2009 (oromiapo)– Shaampiyoo...

Federeeshinichi Heeniikan waliin ispoonsara Birrii miiliyoona 30 walii mallatteesse

Federeeshinichi Heen…

Finfinnee, Caamsaa 7,2009 (oromiapo)– Federeeshi...

ODUU HAR'AA

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi

12-01-2018

Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota …

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Finfinneett...

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif jalqabe dhaabe

12-01-2018

Baankichi liqii qonna babal’aa roob…

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Sababa rakk...

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi

12-01-2018

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudra…

      Finfinnee, Amajjii 4,2010- Agarsiisni a...

Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruuf hojjetamaa jira

27-12-2017

Finfinneetti bara kana manneen wali…

      Finfinnee, Muddee 18,2010- Rakkoon dhiy...

Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafaman

26-12-2017

Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa…

      Finfinnee, Mudde 17, 2010  Magaalonni N...

Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti ‘gaazii’ baayoo misoomsuufi

26-12-2017

Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaa…

      Finfinnee, Mudde 17, 2010  Aanaalee Bii...

Ityoophiyaatti proojaktiin dandamannaa hongee horsiisee bulaa Birriin miiliyoonni dhibba 4 oliin hojjetamaa jira

26-12-2017

Ityoophiyaatti proojaktiin dandaman…

      Finfinnee, Muddee 16,2010- Ityoophiyaat...

Lammiikoof nan fiigan dabarfame

25-12-2017

Lammiikoof nan fiigan dabarfame

Finfinnee, Muddee 16,2010  -Koreen qophii fiigicha guddaa ...

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-babayiiwwanii fi daandiiwwan magaalattii keessaa maqaa moggaase

24-12-2017

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa adda-ba…

      Finfinnee, Mudde 15, 2010 Kutaawwan mag...

Biyyattiitti wiirtuuwwan wal’aansa kaansarii qofa kennan shan banamuuf jedhu

24-12-2017

Biyyattiitti wiirtuuwwan wal’aansa …

      Finfinnee, Mudde 15, 2010  Biyyattiitti...

Ijaarsi Paarkii Industirii Oomisha Dawaa Qilinxoo dhibbantaa 75 xumurameera

24-12-2017

Ijaarsi Paarkii Industirii Oomisha …

      Finfinnee, Mudde 15, 2010 Ijaarsi paark...

Qorannaan Adaamaa sodaa balaa lolaa jalaa baasu qophaa’e

23-12-2017

Qorannaan Adaamaa sodaa balaa lolaa…

      Finfinnee, Muddee 14,2010- Qorannaan ma...

ODUU DABALATAA

Oduu biyya keessaa

Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi

Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa …

12-01-2018 Hits:43

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Finfinneetti ijaarsi piroojakto...

Oduu biyya keessaa

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif jalqabe dhaabe

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif …

12-01-2018 Hits:52

      Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Sababa rakkoolee invastimantii ...

Oduu biyya keessaa

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa…

12-01-2018 Hits:45

      Finfinnee, Amajjii 4,2010- Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mu...

oduu Biyya Alaa

Ameerikaan biyyoonni addunyaa hariiroo Kooriyaa Kaabaa waliin qaban akka dhaaban gaafatte

Ameerikaan biyyoonni addunyaa hariiroo Kooriyaa Ka…

30-12-2017 Hits:58

Finfinnee, Sadaasa 21, 2010 Ameerikaan biyyoonni addunyaa hariiroo ‘dippilomaa...

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...