Menu
Prev Next
A+ A A-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse

‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii m…

Finfinnee, Sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Korporeeshiniin Faayinaansii Idil-addunyaa (IFC) proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse. Piroojaktiin ujummoo boba’aa km 550 dheeratu kun Doolaara Ameerikaa biliyoona 1.5 akka gaafatu himameera. Piroojakticha akka hojjatu kan himame Kaampaaniin Afriikaa ...

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qophaa’e

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qoph…

Finfinnee, sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Sanadni wixineen imaammata hariiroo mootummaa qophaa’uunsaa ibsame. Sanada wixnee kana cimsuufis Dirree Dawaatti mariin geggeeffameera. Ministira Deetaan Fedaraalaa fi Dhimmoota Misooma Horsiisee Bulaa Obbo Mulugeetaa Wilataaw sanadni wixnee immaammataa kun kan qophaa’e muuxannoowwan hariiroo mootumm...

Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa akka jiru ibse

Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa …

Finfinnee, Sadaasa 6,2009(oromiapo) – Qonnaan bulaan oomishaalee gabaadhan barbaadaman jallisiidhan oomishuun, hirkattummaa roobaa jalaa akka ba’u deeggarsa taasisaa akka jiru Abbaan Taayitaa Misooma Jallisii Shawaa Lixaa ibse. Godinichatti tibba Bonaa lafa heektaara 77,815 jallisiidhan misoomsuun, oomisha kuntaala miiliyoona 10.4 walitti ...

Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi

Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miili…

Finfinnee, Sadaasa 5,2009(oromipo) – Gaazii uumamaa fayyadamuun waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 jiddu galli oomishu Doolaara biiliyoona 2.5n ijaarramuufi. Dhaabbata Misoomaa mootummaa Morookoo waliin qindaa’uuun kan ijaarramu jiddu galli kuni warshaalee xaa’oo oomishan 7 of keessatti hammata. Daangaa Dirree Dawaa fi naanno...

Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – obbo Fiqaaduu Tasammaa

Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – ob…

Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (OROMAPO)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame Hoggansa sadarkaa giddu galeessaa waliin haroomsii fi mariin gaggeeffamaa ture rakkinoota hoggansaarratti mud...

Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa ta’ee filatame

Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Feder…

Finfinnee, Onkololeessa 27, 2009 (oromiapo) Yaa’iin Waliigalaa Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinichaa taasisee filate. Filannoo kanaan Haayileen sagalee sagal wayita argatu Obbo Tafarraa Mollaa sagalee shanii fi Obbo Daanyaachaw Shifarraaw sagalee tokko argataniiru. Federeeshin...

Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan har'a Finfinneetti gaggeeffama

Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunya…

Finfinnee, Onkololeessa 28, 2009(oromiapo) – Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan Afrikaatti qophaa’u har'a Finfinneetti gaggeeffama. Siimpooziyamichi “Iikoo haaydirooloojiin Afrikaa lubbu qabeeyyii bishaan keessaaf, tajaajila iikoo haaydirooloojii fi jijjiirama qabeenya qilleensaaf hin jilbiinfanne” mata duree jedhuu...

Wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti hojiin ni hojjetama

Wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti h…

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Bara kana sagantaa wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti hojiin ni hojjetama. Godinaalee Oromiyaa 10, aanaalee 90 keessatti hojiin wabii nyaataa mirkaneessuu qindaa’inaan hojjetamuun, jiraattoota deeggarsi hawaasummaa isaan barbaachisu qaqqabuuf qophiin xumuramuu isaa Biiroon Dhimma Hojj...

Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaa cimee itti fufeera

Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaa cimee itti fufee…

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) – Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaaf taasifamu cimee akka itti fufe Waajjirri Mana Maree Qindeessaa Hirmaannaa Ummata Biyyoolessaa ibse. Bara 2009 amma Birrii biiliyoona 2 walitti qabuuf sochiiin jalqabameera. Daayreektarri dhimmoota koomuniikeeshinii waajjirichaa obbo Hayiluu Abrahaam akka jedhanit...

Raawwii laabsii yeroo ariiffachiisaa milkeessuuf hirmaannaan ummataa murteessadha -mootummaa

Raawwii laabsii yeroo ariiffachiisaa milkeessuuf h…

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Yeroo ammaa biyyis ta`e naannoon Oromiyaa guutumaan guutuutti nagaayaa fi tasgabbii argateera jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Wanti hunduu nagaa ta`usaatin ummanni nagayaan ba’ee naga’aan galaa akka jiru kan eere ibsi Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, nageenyi wayi...

 1. Oduu Biyya Keesaa
 2. Oduu Biyya Allaa
 3. Oduu Ispoortii
 4. Oduu TV Oromiyaa
‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse

‘IFC’ proojaktii uju…

Finfinnee, Sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Korpore...

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qophaa’e

Wixineen sanadaa ima…

Finfinnee, sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Sanadni...

Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa akka jiru ibse

Abbaan taayitichaa i…

Finfinnee, Sadaasa 6,2009(oromiapo) – Qonnaan ...

Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi

Jiddu galli waggaatt…

Finfinnee, Sadaasa 5,2009(oromipo) – Gaazii uu...

Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruun hiriira nagaa ba’an

Lammileen Tarkii kum…

    Finfinnee: Adoolessa 18, 2008 ...

Lammiilen Sudaan Kibbaa kuma 26 ol torbee 2tti biyya isaanii gadhiisanii ba’aniiru

Lammiilen Sudaan Kib…

      Finfinnee, Adoolessa 16,200...

Tarkiin waraanashee deebistee haaraa gurmeessuufi

Tarkiin waraanashee …

    Finfinnee, Adoolessa 15, 2008 ...

Xiyyaarri Gibtsi bade

Xiyyaarri Gibtsi bad…

      Finfinnee, Caamsaa 11,2008 – ...

Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand sadaffaa taatee xumurte

Itiyoophiyaan Shaamp…

      Finfinnee, Adoolessa 18, 2008...

Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa irratti Atleet Solomoon Baragaa warqee sadaffaa argamsiise

Shaampiyoonaa Atleet…

    Finfinnee, Adoolessa 17, 2008 ...

Leenjisaan Yohaannis Saahilee geggeeffaman

Leenjisaan Yohaannis…

Finfinnee: Ebila 20, 2008 (Oromia PO) Waggaa d...

Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa

Pirimiyar Liigii: Wa…

Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (oromiapo) Tap...

ODUU HAR'AA

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse

15-11-2016

‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa It…

Finfinnee, Sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Korporeeshiniin F...

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qophaa’e

15-11-2016

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo…

Finfinnee, sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Sanadni wixineen ...

Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa akka jiru ibse

15-11-2016

Abbaan taayitichaa itti fayyadamni …

Finfinnee, Sadaasa 6,2009(oromiapo) – Qonnaan bulaan oom...

Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi

15-11-2016

Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetri…

Finfinnee, Sadaasa 5,2009(oromipo) – Gaazii uumamaa fayy...

Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – obbo Fiqaaduu Tasammaa

15-11-2016

Marii fi gamaaggamni haaromsaa milk…

Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (OROMAPO)- Marii fi gamaaggam...

Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa ta’ee filatame

07-11-2016

Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pire…

Finfinnee, Onkololeessa 27, 2009 (oromiapo) Yaa’iin Wali...

Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan har'a Finfinneetti gaggeeffama

07-11-2016

Siimpooziyamiin iikoo haaydiroolooj…

Finfinnee, Onkololeessa 28, 2009(oromiapo) – Siimpooziya...

Wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti hojiin ni hojjetama

07-11-2016

Wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee…

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Bara kana sa...

Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaa cimee itti fufeera

07-11-2016

Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaa c…

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) – Deeggarsi ij...

Raawwii laabsii yeroo ariiffachiisaa milkeessuuf hirmaannaan ummataa murteessadha -mootummaa

07-11-2016

Raawwii laabsii yeroo ariiffachiisa…

Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Yeroo ammaa ...

Seerri hirmaannaa damee dhuunfaa oomisha anniisaa huurkaarratti cimsu hojiirra oolufi

03-11-2016

Seerri hirmaannaa damee dhuunfaa oo…

Finfinnee, Onkololeessa 24,2009(oromiapo) – Ityoophiyaan...

Bara darbe namoonni miiliyoona 8 ol HIV qoratamaniiru

03-11-2016

Bara darbe namoonni miiliyoona 8 ol…

Finfinnee, Onkololeessa 24,2009(oromiapo) – Ityoophiyaat...

ODUU DABALATAA

Oduu biyya keessaa

Daandin Qilleensichaa ogeeyyii xiyyaara suphan biyyoota Afrikaaf erguu jalqabe

Daandin Qilleensichaa ogeeyyii xiyyaara suphan biy…

21-03-2016 Hits:738

Finfinnee,Bitootessa 12,2008 (oromiapo); Daandiin Qilleensa Itiyoophiyaa dande...

Oduu biyya keessaa

Yaa’iin Qorannoo fi Qorannoo ‘TB’11ffaan har’a Magaalaa Dirree Dawaatti jalqabama

Yaa’iin Qorannoo fi Qorannoo ‘TB’11ffaan har’a Mag…

21-03-2016 Hits:529

Finfinnee: Bitootessa 12, 2008 (oromiapo) Yaa’iin Qorannoo fi Qo’annoo ‘TB’ 11...

Oduu biyya keessaa

Shaampiyoonaa mana keessaa addunyaa Itiyoophiyaan sadarkaa lammaffaa qabattee xumurte

Shaampiyoonaa mana keessaa addunyaa Itiyoophiyaan …

21-03-2016 Hits:671

Finfinnee: Bitootessa 12, 2008 (oromiapo) Shaampiyoonaa mana keessaa addunyaa ...

Oduu biyya keessaa

Inistitiyuutichi dhaabbilee oomisha eyyamameefiin ala oomishan irratti tarkaanfii akka fudhatu ibse

Inistitiyuutichi dhaabbilee oomisha eyyamameefiin …

27-02-2016 Hits:615

Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (oromiapo) Ministeera Industiriitti Inistitiyu...

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...